Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Dayanağı ve İlgili Haklarınız

POSKENT ÖDEME ÇÖZÜMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (“Şirket”) olarak bizler siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatı sahip olmamız ve 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; aşağıda yer alan amaç ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kişisel verilerinizi, yine anılan yasalara uygun surette toplamakta ve işlemekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da verdiğiniz açık rızanıza ya da Kanun’da tanınan istisnalara istinaden, Şirketimiz tarafından belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurtiçinde veya yurtdışında bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

A. Ödeme Hizmeti Kullanıcı Verileri (“Kullanıcı Verileri”)

Kişisel VeriVeri İşleme AmacıHukuki SebepYurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı
Finansal Bilgi (Banka Hesap Bilgileri) Kimlik Bilgisi (TCK No, Ad-Soyad)İade işleminin gerçekleştirilmesiSözleşmenin kurulması ve ifası, Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıYeminli Mali Müşavir – Mali danışmanlık hizmeti alınması Bağımsız Denetçi – Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
Kimlik Bilgisi (TCK No, Ad-Soyad) İletişim Bilgisi (Telefon, E-posta) Müşteri İşlem Bilgisi (Ödeme Bilgileri, IP) Görsel ve İşitsel Bilgi (Ses Kaydı)Fraud kontrolü Harcama itirazı, savcılık ve tüketici hakem heyeti taleplerinin değerlendirilmesi ve yerine getirilmesiVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması Meşru menfaatDanışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü İş Ortağı – POS Bankası tarafından işlemin değerlendirilmesi ve santral hizmeti temini Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Kanundan doğan bildirim yükümlülüğü
İletişim Bilgisi (Telefon) Kimlik Bilgisi (TCK No Son 5 Hane, Ad-Soyad)Fraud önleme/izleme sistemlerini ve süreçlerini beslemek Sahtecilik durumunda telefon numaralarını doğrulamaAçık Rıza
Finansal Bilgi (Banka Hesap Bilgileri) İletişim Bilgisi (Telefon, E-posta) Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)Harcama İtirazı taleplerinin değerlendirilmesiVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıİş Ortağı – POS Bankası tarafından itirazın değerlendirilmesi
İletişim Bilgisi (Telefon, E-posta) Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)Şirket İçi Birim DenetimiHakkın tesisi, kullanılması veya korunması
Lokasyon Verisi (IP) Müşteri İşlem Bilgisi (İşlem Geçmişi) Kimlik Bilgisi (TCK No, Ad-Soyad) İletişim Bilgisi (Telefon, E-posta, Adres)İşlem güvenliğini sağlamakHakkın tesisi, kullanılması veya korunması Meşru menfaatYetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Kanundan doğan bildirim yükümlülüğü (Adres bilgisi paylaşılmamaktadır)

B. Ödeme Hizmeti Alan Tacirlere İlişkin Kişisel Veriler (“Müşteri Verileri”)

Kişisel VeriVeri İşleme AmacıHukuki SebepYurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı
Kimlik Bilgisi (Ad-Soyad)Faturalaşma ve ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi İşlem güvenliğini sağlamak İç DenetimVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili, taraflarına ait kişisel veri olması Meşru menfaat Hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıİş Ortağı – Fatura düzenlenmesi Yeminli Mali Müşavir – Mali danışmanlık hizmeti alınması Bağımsız Denetçi – Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Kanundan doğan bildirim yükümlülüğü
Finansal Bilgi (Banka Hesap Bilgileri, Vergi Kimlik Bilgileri)Faturalaşma ve ödeme işlemlerinin yerine getirilmesiVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili, taraflarına ait kişisel veri olmasıİş Ortağı – Fatura düzenlenmesi Yeminli Mali Müşavir – Mali danışmanlık hizmeti alınması Bağımsız Denetçi – Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Kanundan doğan bildirim yükümlülüğü
Kimlik Bilgisi (TCK No)Faturalaşma ve ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi, müşteri bilgilerinin teyidi, müşterinin riskli kullanıcı olup olmadığının kontrolü İşlem güvenliğini sağlamakVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili, taraflarına ait kişisel veri olması Meşru menfaatİş Ortağı – Fatura düzenlenmesi Yeminli Mali Müşavir – Mali danışmanlık hizmeti alınması Bağımsız Denetçi – Denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları – Kanundan doğan bildirim yükümlülüğü
İletişim Bilgisi (Telefon, E-posta)İşlem güvenliğini sağlamak İç DenetimMeşru menfaat Hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
İletişim Bilgisi (Adres)İşlem güvenliğini sağlamakMeşru menfaat
İmza SirküsüÜye işyeri başvurusu değerlendirmesi ve destek taleplerinin cevaplandırılmasıVeri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili, taraflarına ait kişisel veri olmasıDanışmanlar – Hukuki uyuşmazlıkların çözümü

Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun’da belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak belirttiğiniz ıslak imzalı bir dilekçe veya buraya tıklayarak indireceğiniz form ile formda yer alan bilgiler doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ulaştırabilirsiniz. Şirketimize veri sahibinden gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Başvurular, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınacak karar ile bir ücret tarifesi yayınlamadığı sürece ücretsiz olarak yapılacaktır. Başvurulara verilecek cevapların 10 (on) sayfayı aşması halinde, her sayfa için 1,00 (bir) TL işlem ücreti alınacaktır. Cevabın CD, flash bellek gibi kayıt ortamında verilmesinin istenmesi halinde, istenen kayıt ortamının maliyetine göre ücret talep edilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.